Úvodní strana

Vítejte na stránkách místní organizace ČSSD v Žamberku

OŽIVENÍ-VÝZVA K VYMÁHÁNÍ ŠKODY.

Dne 10.2.2017 obdržel starosta Dytrt, zastupitelé, tajemník MÚ a Kontrolní výbor  ZM v Žamberku výzvu k vymáhání škody před promlčením nároku obce od nevládní neziskové organizace OŽIVENÍ, která prosazuje principy odpovědnosti a transparentnosti ve veřejné správě a rozvoj aktivního občanství.

Minulé zastupitelstvo města Žamberka konečně schválilo program jednání a začalo se zabývat problémem škod vzniklých městu, vztažených k akci "Pěší zóna" a touto výzvou.

Zastupitelé, pokud plní svou funkci řádně, by měli o výzvě informovat občany, potažmo své voliče, kteří jim dali důvěru. Zastupitelé za ČSSD, krom přímých informací k občanům, volí ještě formu vyvěšení "výzvy" na webu ČSSD. Přikládáme odkaz kde si můžete podrobně výzvu přečíst.

Jak se k tomu postavila větší koaliční část  ZM, jste mohli sledovat v přímém přenosu ze ZM na YOUTUBE. Emotivní projevy, zavádějící, ničím nepodložené názory a někdy i osobní napadání mezi názorově rozděleným zastupitelstvem vyznívalo zvláště z řad koalice s příznakem :"Kdo nemá náš názor není náš, pokud máš stejný názor jako já, jsi náš, jsi můj přítel. Pokud ne, jsi agentem opozice a spojuješ se s Kalousem". Ubohé. Koalice nyní staví celý problém emotivně v rovinu ublížení těm, co byli členy schvalovací komise a jejich rodinám. O vině, či nevině ale může rozhodnout jen nezávislý soud. Snad tam pan starosta vysvětlí proč byli právě tito lidé ze schvalovací komise nesprávně informováni a uvedeni v omyl. Z emotivního jednání ZM vyplynulo, že mít vlastní názor se neodpouští. Ne rozumem, ale silou jednoho hlasu jsou konzervovány názory, které městu škodí již několik let. Konce nedohlédnout. Zástupci ČSSD v ZM cítí s občany, kteří jsou takto postiženi a přeje jim jen to, aby co nejdříve nezávislý soud rozhodl v jejich prospěch a nevinu. Nikdo jiný tak učinit nemůže. Dohady na ZM jen tuto agónii prodlužují. Nám z toho vyplývá, že lidé, šířící emotivní dogma, že se nic nestalo, nejsou pro nás konkurencí a pro obviněné jsou zkázou, prodlužující dobu jejich nejistoty. Snad to časem pochopí i většina žamberáků.

Poznámka:

Podle §38 odst.6 zákona č.128/2000 Sb., o obcích je obec ze zákona povinna včas uplatnit právo na náhradu škody. Pokud tak neučiní v důsledku nečinnosti, budou osoby, které to zapříčinili, sami odpovědné za škodu. Může tak být naplněna i skutková podstata trestného činu.

Jak bylo organizaci OŽIVENÍ, o.s. odpovězeno?

Příloha zde

Aktualizováno (Neděle, 26 Únor 2017 11:00)

 

INFORMACE


Termíny řádných jednání  ČSSD :

29.03.2017-Výborová schůze MO ČSSD Žamberk, od 18,45 hod.

29.03.2017- ČLENSKÁ SCHŮZE MO ČSSD Žamberk, od 19,00 hod. Country Club.


Na tomto zasedání se budeme zabývat  obsahem právě proběhlé Okresní konference.

MO ČSSD  ráda přivítá  názory občanů, které pomohou stabilizovat komunální politiku.

svých řadách ty občany města, kterým není lhostejný jeho osud a jeho budoucnost. Pomozte nám plnit poslání ke kterému jsme se zavázali.

 

Pokud nemáte na nás žádný kontakt, prostě přijďte do Country Clubu. Příjemné prostředí, obsluha a dobrá společnost Vás ráda uvítá mezi sebou. Kapacita míst omezena.

Připomínáme. Využijte náš web k zaslání zpráv v rubrice KONTAKTY.

www.cssd-zamberk.czAktualizováno (Sobota, 25 Únor 2017 19:40)